Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
8 juin 2007 5 08 /06 /juin /2007 23:47

zhè
zǒu kāi
走开
zài
méi yǒu
没有
huà
yào
shuō chū
说出
láixiǎng
zài
qī dài
期待
zǒu
xià qu
下去
hái
néng
duō
jīng cǎi
精彩bù liǎo jiě
不了解
zěn néng
怎能
xīn
ān


zhuā
bù zhù
不住
nǐ de
你的
jué jiàng
倔强kě shì
可是
zhī dao
知道
wèi shén me
为什么
shuō huǎng
说谎

shuō
hái
zài
fēn
miǎo
méi
zǒu kāi
走开xiǎng
liú
zài
zhè lǐ
这里
kě shì
可是
zhè
yī qiè
一切
tài
wǎnbù néng
不能
zài
xiàng
cóng qián
从前
yī yàng
一样


wéi
wǒ men de
我们的
míng tiān
明天
fēng kuáng
疯狂bù bì
不必
jiě shì
解释
wèi shén me
为什么
shuō huǎng
说谎
bù néng
不能
shuō
méi yǒu
没有
ài
guò
shuō
méi
děng
guò
nán guò
难过xiǎng
shuō
yě xǔ
也许
néng
zhòng
lái
què
hái shì
还是
chén mò
沉默yī zhí
一直
wèn
wǒ de
我的
xīn
dào dǐ
到底
zài
bù zài
不在wèn
zěn néng
怎能
yí hàn
遗憾
jiù
diū shī
丢失
àiér
wǒ de
我的
lèi
zěn me
怎么
jiù
liú
xià lai
下来shuō
hái
zài
fēn
miǎo
méi
zǒu kāi
走开xiǎng
liú
zài
zhè lǐ
这里
kě shì
可是
zhè
yī qiè
一切
tài
wǎnbù néng
不能
zài
xiàng
cóng qián
从前
yī yàng
一样


wéi
wǒ men de
我们的
míng tiān
明天
fēng kuáng
疯狂bù bì
不必
jiě shì
解释
wèi shén me
为什么
shuō huǎng
说谎
bù néng
不能
shuō
méi yǒu
没有
ài
guò
shuō
méi
děng
guò
nán guò
难过xiǎng
shuō
yě xǔ
也许
néng
zhòng
lái
què
hái shì
还是
chén mò
沉默yī zhí
一直
wèn
wǒ de
我的
xīn
dào dǐ
到底
zài
bù zài
不在wèn
zěn néng
怎能
yí hàn
遗憾
jiù
diū shī
丢失
àiér
wǒ de
我的
lèi
zěn me
怎么
jiù
liú
xià lai
下来

bù néng
不能
shuō
méi yǒu
没有
ài
guò
shuō
méi
děng
guò
nán guò
难过xiǎng
shuō
yě xǔ
也许
néng
zhòng
lái
què
hái shì
还是
chén mò
沉默yī zhí
一直
wèn
wǒ de
我的
xīn
dào dǐ
到底
zài
bù zài
不在wèn
zěn néng
怎能
yí hàn
遗憾
jiù
diū shī
丢失
àiér
wǒ de
我的
lèi
zěn me
怎么
jiù
liú
xià lai
下来

yī zhí
一直
wèn
wǒ de
我的
xīn
dào dǐ
到底
zài
bù zài
不在wèn
zěn néng
怎能
yí hàn
遗憾
jiù
diū shī
丢失
àiér
wǒ de
我的
lèi
zěn me
怎么
jiù
liú
xià lai
下来

Partager cet article

Repost 0

commentaires

About Pinyin-Zik Lyrics

  • : Sing, Learn Chinese Song with Pinyin Lyrics and Chinese Lyrics
  • : PinYin-Zik The ChinaTown of Pinyin Lyrics and Chinese Lyrics. New Chinese Songs and Oldschool song, Chinese music, Mandarin Cpop, Cantonese Cantopop... All Pinyin lyrics for all Chinese songs.
  • Contact

Chinese and Pinyin Lyrics

All Lyrics for Chinese Songs and learn with the Pinyin Lyrics!

You want to sing Chinese songs but you don't know chinese? You are looking for chinese songs lyrics? Then Pinyin-Zik is the perfect Chinese Songs blog for you. Here you will find thousands of Lyrics, pinyin lyrics and chinese lyrics. You will be able to sing you favorite Chinese songs using both chinese lyrics or pinyin Lyrics.
With Pinyin-Zik you can Learn and Sing at the same time! We also gather all kind of music, New and Oldschool songs, Chinese Music, Mandarin Cpop, Cantonese Cantopop, Chinese RnB, Chinese Hip-hop... All Pinyin Lyrics for all kind of Songs!
Pinyin-Zik makes it easy to learn Chinese! Whenever your mouse goes over a chinese character within lyrics, a small window will pop up with the pinyin and an english translation.

Search Pinyin Lyrics

Chat about Chinese Songs


BlaBlaBla...

Pages